czwartek, 31 stycznia 2008

Polskie Szkoły we Włoszech

Na dzień dzisiejszy do polskich szkół na terenie Włoch możemy uczęszczać w trzech miastach: Rzymie – gdzie znajduje się główna siedziba Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Rzymie (www.szkolapolskawrzymie.net), a także dwie filie tej szkoły – w Mediolanie i Bolonii (Centro Zonarelli w Bolonii, via A. Sacco 14 - dzielnica San Donato).

Cytat ze strony Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej:
“Na terenie mediolańskiego okręgu konsularnego – w Mediolanie i Bolonii działają dwie filie Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Rzymie. Są to placówki oświatowe istniejące w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 roku. Przyjmowani są do nich zarówno polscy uczniowie czasowo przebywający za granicą jak i uczniowie polskiego pochodzenia. Praca filii jest koordynowana przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Warszawie – www.spzg.pl.

Uczniowie uczą się w systemie kształcenia na odległość, uczęszczając dwa razy w miesiącu na konsultacje i realizują uzupełniający plan nauczania z języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Po spełnieniu wymogów formalnych, zostają sklasyfikowani i otrzymują polskie świadectwo. Jednocześnie uczęszczają do miejsowej szkoły włoskiej.

Kształcenie w filiii Zespołu Szkół dla obywateli polskich jest nieodpłatne. Daje możliwość poznania ojczystego języka, kontaktu z polską kulturą i tradycją, kontynuowania nauki. Od 2004 roku zamieszkali za granicą Polacy mogą uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego według Europejskiego Systemu Poziomów Biegłości Językowej.”

Szkoła Polska w Bolonii, cytat ze strony Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polski:

"W październiku 2006 roku rozpoczęła działalność Szkoła Polska w Bolonii. Obok szkoły w Mediolanie, jest to druga z filii Szkoły Polskiej w Rzymie.
Zapisać do szkoły można zarówno dziecko urodzone w Polsce i czasowo przebywające za granica, jak i dziecko urodzone we Włoszech, nieposiadające w momencie zapisu polskiego dokumentu (paszportu lub polskiego aktu urodzenia).

są zapisy do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

Nauka w Szkole jest bezpłatna. Rodzice musza we własnym zakresie zakupić podręczniki dla dziecka oraz zapłacić za ubezpieczenie ucznia (ok. 4 euro rocznie).

Realizowane są te same programy nauczania, które obowiązują w polskich szkołach państwowych.

Szkoła pracuje w systemie kształcenia na odległość. Każda klasa ma lekcje 2 razy w miesiącu, w soboty. Łącznie 4 godziny języka polskiego w miesiącu, starsze klasy także godzinę historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie raz w miesiącu.

W ciągu roku uczniowie przygotowują prace kontrolne, czyli rodzaj testów sprawdzających ich wiedzę, które wysyłane są do oceny do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granica w Warszawie. Na końcu roku szkolnego wszyscy zdają egzamin klasyfikacyjny oraz otrzymują świadectwa państwowej szkoły polskiej.

Szkoła ma dobrze przygotowana kadrę pedagogiczną oraz sporą bibliotekę polskich książek. Tworzy zgrane środowisko polsko-włoskie, starając się organizować także imprezy pozaszkolne, np. spotkania wigilijne i obchody Dnia Niepodległości.

Przy Szkole odbywa się także kurs języka polskiego dla tatusiów-Włochów.

Siedzibą szkoły jest Centro Zonarelli w Bolonii, via A. Sacco 14 (dzielnica San Donato) - przed szkołą jest wygodny parking oraz przystanek autobusowy (Lavoro), z którego można autobusem nr 21 w ciągu 12 minut dojechać na stacją kolejową.

Informacje i zapisy: kierownik Szkoły - Anastazja Kasprzak, tel. 3898381372, anastazja_heban@yahoo.com”

Brak komentarzy: